Хроника деятельности
Президента Казахстана
18.06В этот день:
2000

Песни

В настоящий раздел включены авторские песни Главы государства, а также любимые им народные песни и музыкальные произведения других авторов.

Любимые песни

Жұлдызым

Құйылып көзіңнен нұр, 
Ерекше сезіммен бір,
Тұнжырап қара меңің, 
Сен маған қарап едің. 

Қайырмасы: 

Жүзіңе күлкі үйірген,
Арайлы кірпігіңмен.
Бір ұшқын шашып өттің, 
Сөйттің де, ғашық еттің. 

Осынау жас шағымда,
Айым боп аспанымда,
Сырыңды жанға ашпаған,
Сыйладың алғаш маған. 

Ешкімге оқылмаған,
Жүректе лапылдаған
Махаббат қуат-күші
Сен ғана сияқтысың.

Слова: Исраила Сапарбаева 
Музыка: Сугирали Сапаралиева

Песня Сугирали Сапаралиева «Жұлдызым», написанная на слова акына Исраила Сапарбаева стала широко известна в народе в 70-80-х годах прошлого столетия. «Жұлдызым», завоевавшая любовь молодежи того времени, часто исполнялась как во время праздничных пиршеств, так и на больших сценах. Известная с молодых лет Президента «Жұлдызым» является одной из песен, которые Главы государства слушает с особым упоением. 

Көзімнің қарасы

Көзімнің қарасы,
Көңілімнің санасы.
Бітпейді іштегі
Ғашықтың жарасы.

Жылайын, жырлайын,
Ағызып көз майын.
Айтуға келгенде,
Қалқама сөз дайын.

Кең маңдай, қолаң шаш,
Я бір кез, я құлаш.
Ақ тамақ, қызыл жүз,
Қарағым, бетіңді аш.

Қара көз, имек қас,
Қараса, көз тоймас.
Аузың бал, қызыл гүл,
Ақ тісің кір шалмас.

Қыр мұрын, қыпша бел,
Солқылдар, соқса жел.
Ақ етің үлбіреп,
Өзгеше біткен гүл.

Иісің гүл аңқыған,
Нұрың күн шалқыған.
Көргенде бой еріп,

Слова и музыка: Абая Кунанбаева

Абай (Ибрагим) Кунанбаев (1845 - 1904). Великий казахский акын родился в бывшей Семипалатинской области. Своими песнями Абай внес особый вклад в казахскую музыку. С детства впитавший красоту народной музыки, в своих произведениях он использовал как лучшие музыкальные традиции, так и новые художественно-выразительные средства, тем самым значительно обогатив казахское песенное искусство. 

Беу, айдай

Қалам алып қолыма жазамын хат,
Өзім арзан болсам да, сөзім қымбат, беу, айдай.
Бекер қарап отырған жараспайды,
Қара өлеңмен айтайын аз насихат, беу, айдай.

Қайырмасы:

Былтырғы мен биылдай,
Қолда жоқтың қиыны-ай.
Ұстараның жүзіндей
Аударылған дүние-ай.
Жүруші едік той тойлай,
Торғын белбеу бір байлай.
Әдейі іздеп келгенде,
Сөйлесейік ыңғайлай.

Хат жазамын қолыма қалам алып,
Сенің берер жауабың маған анық, беу, айдай.
Сыбайласым кім болар деп жүргенде,
Бәйге атындай тұрыпсың тағаланып, беу, айдай.

Қайырмасы:

Қалам алсам қолыма, қарысады,
Бәсекемен қос жүйрік жарысады, беу, айдай.
Жүйрік жайын, ей, құрбым, білмеуші ме ең,
Біреуі озып, біреуі қалысады, беу, айдай. 

Народная песня

Песня «Беу, айдай» - показательный пример казахской народной музыки, имеющей многовековую историю. В этом произведении заключен большой воспитательный смысл. Широко распространенная в народе песня, рассказывает о преходящести жизни, важности общения и уважения для человека.

Сәулем-ай

Аяғыма кигенім былғары етік, сәулем-ай,
Табанымнан барады ызғар өтіп, сәулем-ай.
Жақсы болсаң, келерсің судан өтіп, сәулем-ай,
Жаман болсаң, қаларсың суға кетіп, сәулем-ай.

А-хоу,
Сәулем, сәулем, сәулемсің,
Басымдағы дәуренсің.
Жақсы болсаң – сәулемсің,
Жаман болсаң – әуремсің.

Ағынан да алманың көгі жақсы, сәулем-ай,
Барынан да жаманның жоғы жақсы, сәулем-ай.
Бір сөз айтсаң жаманға, теріс қарар, сәулем-ай,
Қорғасындай балқыған қайран жақсым, сәулем-ай.

А-хоу,
Сәулем, сәулем, сәулемсің,
Басымдағы дәуренсің.
Жақсы болсаң – сәулемсің,
Жаман болсаң – әуремсің.

Сен де сері сәулем-ай, мен де сері, сәулем-ай,
Шын сүймесең, көңілімді бермес едім, сәулем-ай.
Томағасын алдырған лашындаймын, сәулем-ай,
Сен болмасаң, бұл жерге келмес едім, сәулем-ай.

А-хоу,

Народная песня

«Сәулем-ай» - одна из самых красивых мелодичных песен, распространенных в народе. Музыкальное произведение отличается затрагивающим чувства лиризмом, рассудительностью и игривостью. Имеющая глубокий смысл она исполняется как на большой сцене, так и в домашней обстановке.