Songs

This section includes author's songs of the President and his favorite folk songs andmusical works of other authors.

Favorite songs

Жұлдызым

Құйылып көзіңнен нұр, 
Ерекше сезіммен бір,
Тұнжырап қара меңің, 
Сен маған қарап едің. 

Қайырмасы: 

Жүзіңе күлкі үйірген,
Арайлы кірпігіңмен.
Бір ұшқын шашып өттің, 
Сөйттің де, ғашық еттің. 

Осынау жас шағымда,
Айым боп аспанымда,
Сырыңды жанға ашпаған,
Сыйладың алғаш маған. 

Ешкімге оқылмаған,
Жүректе лапылдаған
Махаббат қуат-күші
Сен ғана сияқтысың.

Көзімнің қарасы

Көзімнің қарасы,
Көңілімнің санасы.
Бітпейді іштегі
Ғашықтың жарасы.

Жылайын, жырлайын,
Ағызып көз майын.
Айтуға келгенде,
Қалқама сөз дайын.

Кең маңдай, қолаң шаш,
Я бір кез, я құлаш.
Ақ тамақ, қызыл жүз,
Қарағым, бетіңді аш.

Қара көз, имек қас,
Қараса, көз тоймас.
Аузың бал, қызыл гүл,
Ақ тісің кір шалмас.

Қыр мұрын, қыпша бел,
Солқылдар, соқса жел.
Ақ етің үлбіреп,
Өзгеше біткен гүл.

Иісің гүл аңқыған,
Нұрың күн шалқыған.
Көргенде бой еріп,

Беу, айдай

Қалам алып қолыма жазамын хат,
Өзім арзан болсам да, сөзім қымбат, беу, айдай.
Бекер қарап отырған жараспайды,
Қара өлеңмен айтайын аз насихат, беу, айдай.

Қайырмасы:

Былтырғы мен биылдай,
Қолда жоқтың қиыны-ай.
Ұстараның жүзіндей
Аударылған дүние-ай.
Жүруші едік той тойлай,
Торғын белбеу бір байлай.
Әдейі іздеп келгенде,
Сөйлесейік ыңғайлай.

Хат жазамын қолыма қалам алып,
Сенің берер жауабың маған анық, беу, айдай.
Сыбайласым кім болар деп жүргенде,
Бәйге атындай тұрыпсың тағаланып, беу, айдай.

Қайырмасы:

Қалам алсам қолыма, қарысады,
Бәсекемен қос жүйрік жарысады, беу, айдай.
Жүйрік жайын, ей, құрбым, білмеуші ме ең,
Біреуі озып, біреуі қалысады, беу, айдай. 

Сәулем-ай

Аяғыма кигенім былғары етік, сәулем-ай,
Табанымнан барады ызғар өтіп, сәулем-ай.
Жақсы болсаң, келерсің судан өтіп, сәулем-ай,
Жаман болсаң, қаларсың суға кетіп, сәулем-ай.

А-хоу,
Сәулем, сәулем, сәулемсің,
Басымдағы дәуренсің.
Жақсы болсаң – сәулемсің,
Жаман болсаң – әуремсің.

Ағынан да алманың көгі жақсы, сәулем-ай,
Барынан да жаманның жоғы жақсы, сәулем-ай.
Бір сөз айтсаң жаманға, теріс қарар, сәулем-ай,
Қорғасындай балқыған қайран жақсым, сәулем-ай.

А-хоу,
Сәулем, сәулем, сәулемсің,
Басымдағы дәуренсің.
Жақсы болсаң – сәулемсің,
Жаман болсаң – әуремсің.

Сен де сері сәулем-ай, мен де сері, сәулем-ай,
Шын сүймесең, көңілімді бермес едім, сәулем-ай.
Томағасын алдырған лашындаймын, сәулем-ай,
Сен болмасаң, бұл жерге келмес едім, сәулем-ай.

А-хоу,